MJOP


Gebouwbeheer en Huisvesting
School Facility is gespecialiseerd in gebouwbeheer en huisvesting. Wij hebben getrainde gebouwbeheerders binnen onderwijsinstellingen op het gebied van projectmanagement, conditiemeting en planmatig onderhoud. Daarnaast beschikken wij over actuele kennis van wet- en regelgeving met betrekking tot brandveiligheid, energiebesparende maatregelen en het beheren, controleren en beoordelen van onderhoudswerkzaamheden.

(Europese) aanbestedingen
Door de decentralisatie, die vanaf begin 2015 van toepassing is voor het gehele onderwijs, ligt de verantwoordelijkheid voor de bestedingen van het buitenonderhoud van de huisvesting bij de school. Onderwijsinstellingen zijn verplicht om diensten boven de € 221.000 in te kopen via een Europese aanbesteding. School Facility biedt scholen en stichtingen hierbij ondersteuning. School Facility biedt advies in (Europese) aanbestedingstrajecten van scholen en bedrijven en kan ook het complete aanbestedingstraject voor u uitvoeren.

Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP)
Daarnaast is het van belang om een overzichtelijke Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) vast te leggen. Dit voorkomt verrassingen doordat er budget voor kan worden gereserveerd. Met School Facility haalt u de expertise in huis om te zorgen voor een goed fundament voor uw huisvesting. 

School Facility verzorgt voor u:
▪ Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP)
▪ Bouwbegeleiding en calculaties
▪ Advies en Projectmanagement
▪ Facilitair ontwerp

Verhuismanagement

Bij een verhuizing komt veel kijken, of het nou onderdeel is van nieuwbouw, verbouw of renovatie. Het is een complex proces waarbij diverse partijen betrokken zijn. Een flinke klus voor onderwijsdirectie en -management.

School Facility ondersteunt verhuizingen binnen het onderwijs met projectbegeleiding en coördinatie. School Facility heeft jarenlange ervaring in het onderwijs en begrijpt dat een verhuizing niet ten koste mag gaan van het primaire proces: het onderwijs.

Heeft uw school plannen omtrent verhuizing? Dan biedt School Facility professionals om de verbouwing of verhuizing te begeleiden. School Facility haakt in een zo vroeg mogelijk stadium aan om met onze facilitaire expertise het project zo soepel mogelijk te laten verlopen, waarbij wij u als schoolleiding zo goed mogelijk ontzorgen.


Wat kan School Facility betekenen voor uw verhuisproject?

Daarom School Facility
√ Expertise binnen verhuismanagement en inrichting in het onderwijs
  Intensief contact met verscheidene vaste onderwijsleveranciers.
  Een samenwerkingspartner waarbij verbinden, deskundigheid en gedrevenheid centraal staat

'Steun, betrokken, deskundig, professioneel, commitment, zijn sleutelwoorden die mij te binnen schieten wanneer ik denk aan de samenwerking met School Facility tijdens het bouwproces van het nieuwe gebouw, de verhuizing van ons oude gebouw naar het nieuwe en de ontmanteling van het oude gebouw. Ik ben de medewerkers van School Facility daar zeer erkentelijk voor.'  Henk Ootes, Conrector Comenius Lyceum Amsterdam.Laboratoria, industriële- en zorgomgeving
School Facility heeft ruim ervaring met verhuismanagement binnen laboratoria, industriële- en zorgomgeving. Juist omdat dit projecten betreffen die een speciale aanpak vereisen, heeft School Facility zich er op toegelegd specialisten te trainen zodat uw verhuizingsproject zeker is van een goede organisatie van planning tot oplevering.


Benieuwd hoe School Facility uw verhuizing tot een succesvol traject vormt? Neem dan contact met ons op via 0172-745085 of via info@schoolfacility.nl. School Facility denkt graag met u mee.

Een duurzaam schoolgebouw passend bij uw visie!