Direct contact opnemen

DIENSTEN

Facility Management


Onze professionals beschikken over een schat aan kennis en ervaring. Dit zetten wij graag in om efficiënt facilitair management te bereiken. Bij de inkoop van diensten maken wij gebruik van het aanbod van zowel onze partners als van (aangedragen) derden. Dit uiteraard in goed overleg met de opdrachtgever. Ook voor advies of projectmanagement bent u bij ons aan het juiste adres. Daarbij overtreffen wij graag uw verwachtingen.

Lees: 'De toegevoegde waarde van FM in het onderwijs.'

Integraal Facility Management
De facilitaire organisatie op scholen is veelomvattend en vraagt om expertise met betrekking tot diverse thema’s. Daarom biedt School Facility ondersteuning door integraal facility management. Integraal facilitair management is een optimale samenwerking tussen opdrachtgevers en School Facility voor langer termijn projecten. Dit houdt in dat gedurende een project een facilitair expert op locatie aanwezig is, bijvoorbeeld ter optimalisatie van interne processen, zodat u geen omkijken heeft naar de facilitaire zaken.

Facility Partnership
School Facility verzorgt het Facilitair Management op scholen en helpt de directie en bedrijfsvoering om tot een effectief en professioneel beleid te komen. Door de veelzijdigheid van Facility Management, biedt School Facility zowel management ondersteuning op locatie als op afstand, met inzet naar behoefte. Voor ondersteuning op afstand hebben wij een facilitaire backoffice ingericht met experts.

Zie Facility Backoffice voor meer informatie.

Facility Experts lidmaatschap
Het Facility Experts lidmaatschap biedt ideale ondersteuning voor het facilitair en huisvesting beheer van scholen van iedere grootte. Het lidmaatschap biedt u ondersteuning bij al uw facilitaire en huisvestingsvraagstukken. U houdt zelf de controle over de facilitaire zaken en profiteert op afroep van de kennis en ervaring van onze experts. 

Zie Facility Lidmaatschap voor uitgebreide informatie.

Facility Flex Management
Heeft u extra handen nodig? Een facilitair coördinator nodig die zowel de planning, uitvoering als monitoring en evaluatie uit handen neemt? Dan bieden onze professionals op afroep de uitkomst. Naast projectmanagement en ondersteuning binnen de bedrijfsvoering op afroep is het mogelijk via School Facility tijdelijk management in te huren. Bij langdurige afwezigheid, situaties als zwangerschapsverlof of ziekte, biedt Interim Management de ideale oplossing. School Facility heeft professionals in dienst met diverse expertises binnen onderwijsinstellingen waardoor u verzekert bent van de juiste persoon op de juiste plaats.

Lees: 'Een kijkje achter de schermen bij het onderwijs met Anne.'

FMIS
School Facility is ervaren in de implementatie van Facilitair Management en Informatie Systemen binnen onderwijsinstellingen. De invulling van deze FMIS is in overleg met schoolbesturen tot stand gekomen, dus afgestemd op de wensen en behoeften van onderwijsinstellingen. Dit FMIS geeft een actueel overzicht in de bedrijfsvoering, zodat het schoolbestuur tijdig kan anticiperen op afwijkingen en resultaten.

Zie FMIS voor meer informatie betreffende modules en implementatie.

Facility Management voor Onderwijsinstellingen


Scholen zijn de afgelopen jaren sterk in omvang gegroeid en hebben te kampen met fikse bezuinigingen. Deze ontwikkelingen  hebben onder meer invloed gehad op de complexiteit van het Facilitair beheer en de noodzaak om efficiënter te gaan werken. Deze twee factoren zorgen ervoor dat scholen steeds vaker derden inschakelen voor activiteiten die niet rechtstreeks met het onderwijs te maken hebben. Het Facilitair Beheer wordt met Expertise uitgevoerd zonder dat hier extra (vast) Personeel voor wordt aangetrokken. Resultaat: Zaken als Hygiëne, (Brand)veiligheid en onderhoud winnen aan kwaliteit en draagt dit bij aan de professionaliteit en populariteit van de instelling. Maar daar is wel een goede facilitaire partner voor nodig. School Facility gaat samenwerking aan op basis van Integraal Facility Management, Facility Partnership, Facility Experts lidmaatschap, Facility Flex Management.

Facilitaire zaken 
Op elke School spelen Facilitair zaken een belangrijke rol in de dagelijks gang van zaken. Het is de basis van de Continuïteit van het Onderwijs. Facilitaire zaken is een breed werkveld met zaken als Schoonmaak, Beveiliging, Onderhoud, Energie, Groenvoorziening, Telecom, Copiers en Receptie. Als Manager Facilitaire Zaken is het van belang te beschikken over een breed scala aan Expertise. School Facility heeft hiervoor de Facilitaire Backoffice; een team van Facilitair Specialisten die altijd klaar staan voor de vraagstukken de Onderwijsinstellingen. School Facility biedt Facilitaire Service op basis van Integraal Facility Management, Facility Regiepartnership en Facility Flex Management met Interim Management.

Facilitair Bedrijf 
School Facility is een Facilitair Bedrijf dat actief is in de Onderwijssector. Met de ervaring opgedaan bij diverse Scholen, Scholengemeenschappen en Universiteiten is School Facility in staat de Facilitaire zaken voor de opdrachtgever in control te houden. Door de Facilitaire Backoffice is de School gegarandeerd van de Expertise van een team van Specialisten / Professionals. Het voordeel: Lagere werknemerskosten voor dan het inhuren van een Facilitair Manager of Adviseur bij School Facility.

Facilitair Dienstverlener
Als Dienstverlener Facilitair biedt School Facility diverse Facilitaire Diensten. U bepaalt de Samenwerking en wij bieden een passend Dienstenpakket. Wij zijn trots op ons Maatwerk en bieden Facilitaire Service op basis van Integraal Facility Management, Facility Regiepartnership en Facility Flex Management met Interim Management.

Uitbesteden, Detacheren en Outsourcen
School Facility kan Facilitaire Operationele Diensten Detacheren/Outsourcen zoals Conciërgediensten, Receptiediensten, Ontvangstdiensten, Front Office Diensten en Facilitair Management op tactisch niveau, binnen het Bedrijfsbureau/Bedrijfsvoering en het Onderwijs Ondersteunend Personeel, waarbij er een Facilitair Professionals op de werkvloer aanwezig is. School Facility kan gedeeltelijk de Facilitaire Services Diensten op zich nemen en wij kunnen het gehele Facilitair Management beheren. Transparantie is voor ons van groot belang en u heeft te alle tijden toegang tot de Expertise van onze Facilitaire Professionals.

Facility Management en Facilitaire Onderwijs Ondersteuning door School Facility in Nederland, Randstand, Gemeente Rotterdam, Utrecht, Alphen aan den Rijn, Delft, Leiden en omgeving Amsterdam.


Facilitair Management

School Facility is gespecialiseerd in Facilitair Management en Facilitaire Ondersteuning binnen het Onderwijs, het Primair Onderwijs (PO), Voorgezet Onderwijs (VO) en Hoger Onderwijs (HO) als Universiteiten. Met ons Facilitair Management en Facilitaire Ondersteuning bieden wij ondersteuning aan verschillende onderwijsinstellingen in het Facilitair Management. Wij gaan Samenwerking aan op basis van Integraal Facility Management, regiepartnership en Flex Facility Service Management met Interim Management.

Facility Management binnen het Onderwijs. Ondersteuning van Conciërges, Facilitair Managers, Manager Bedrijfsvoering, Manager Bestuursbureau en Directie. Focus op Onderwijs. School Facility ondersteunt Onderwijsinstellingen, Scholen en Stichtingen bij het inrichten van facilitaire processen, Aanbestedingen, Inkoop- en Contractbeheer, Flexibele Schil, Onderwijs Ondersteunend Personeel, Tentamensurveillanten, Studiebegeleiders.    

Outsourcing, Detacheren, Uitbesteden 
Wij Detacheren/Outsourcen conciërge, Handyman, Receptioniste en beheer van de Conciërgediensten, Receptiediensten, Front Office Diensten, Ontvangstdiensten, Reprodiensten, Schoonmaak en meer. Uiteraard bieden wij Facilitair Management ter Ondersteuning van de Bedrijfsvoering binnen het bedrijfsbureau met Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) en Onderwijsondersteuning met TOP krachten. Flexibele Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP).   

(Europese) Aanbesteding binnen het Onderwijs
School Facility is specialist in het coördineren van Aanbestedingen binnen het Onderwijs. School Facility is geen Inkoopclub maar Focust zich op de Onderwijspraktijk. Een Facilitair Visie die aansluit de Onderwijsvisie, om Onderwijs zo goed mogelijk in te vullen. Facilitair Coördinatie en ondersteuning voor Conciërges, Facilitair Managers, Managers Bedrijfsvoering, Manager Bedrijfsbureau en School Directie. 

Randstad Gemeente Amsterdam, Alphen aan den Rijn

School Facility is met haar Facilitair Onderwijs Ondersteuning en Management actief in heel Nederland. Voornamelijk in Gemeenten in de Randstad, zoals, Rotterdam, Delft, Leiden, Utrecht, Amsterdam, Alphen aan de Rijn en meer.


Facilitair Management

School Facility is gespecialiseerd in Facilitair Management en Facilitaire Ondersteuning binnen het Onderwijs, het Primair Onderwijs (PO), Voorgezet Onderwijs (VO) en Hoger Onderwijs (HO) als Universiteiten. Met ons Facilitair Management en Facilitaire Ondersteuning bieden wij ondersteuning aan verschillende onderwijsinstellingen in het Facilitair Management. Wij gaan Samenwerking aan op basis van Integraal Facility Management, regiepartnership en Flex Facility Service Management met Interim Management.

Facility Management binnen het Onderwijs. Ondersteuning van Conciërges, Facilitair Managers, Manager Bedrijfsvoering, Manager Bestuursbureau en Directie. Focus op Onderwijs. School Facility ondersteunt Onderwijsinstellingen, Scholen en Stichtingen bij het inrichten van facilitaire processen, Aanbestedingen, Inkoop- en Contractbeheer, Flexibele Schil, Onderwijs Ondersteunend Personeel, Tentamensurveillanten, Studiebegeleiders.    

Outsourcing, Detacheren, Uitbesteden 
Wij Detacheren/Outsourcen conciërge, Handyman, Receptioniste en beheer van de Conciërgediensten, Receptiediensten, Front Office Diensten, Ontvangstdiensten, Reprodiensten, Schoonmaak en meer. Uiteraard bieden wij Facilitair Management ter Ondersteuning van de Bedrijfsvoering binnen het bedrijfsbureau met Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) en Onderwijsondersteuning met TOP krachten. Flexibele Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP).   

(Europese) Aanbesteding binnen het Onderwijs
School Facility is specialist in het coördineren van Aanbestedingen binnen het Onderwijs. School Facility is geen Inkoopclub maar Focust zich op de Onderwijspraktijk. Een Facilitair Visie die aansluit de Onderwijsvisie, om Onderwijs zo goed mogelijk in te vullen. Facilitair Coördinatie en ondersteuning voor Conciërges, Facilitair Managers, Managers Bedrijfsvoering, Manager Bedrijfsbureau en School Directie. 

Randstad Gemeente Amsterdam, Alphen aan den Rijn

School Facility is met haar Facilitair Onderwijs Ondersteuning en Management actief in heel Nederland. Voornamelijk in Gemeenten in de Randstad, zoals, Rotterdam, Delft, Leiden, Utrecht, Amsterdam, Alphen aan de Rijn en meer.

Ga naar www.schoolfacility.nl en ontdek wat wij met onze Facilitaire Diensten kunnen betekenen voor uw Onderwijsinstelling.