ONZE KLANTEN

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD)


Projectmanagent bij verhuizing vanuit drie locaties naar de nieuwe locatie in Zwolle (455 werkplekken)

Sinds 1 januari 2016 wordt Waterschap Drents Overijsselse Delta het waterschap in de provincies Overijssel en Drenthe.

Opdracht
Verhuizing vanuit drie locaties naar de nieuwe locatie in Zwolle (455 werkplekken), inclusief inrichting en oplevering.

Werkzaamheden
- De verhuizing naar de nieuwe locatie van het Waterschap Drents en Overijsselse Delta is het slotstuk geweest van de fusie van de Waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland.
- De facilitaire ondersteuning is met ingang van de verhuizing geïntegreerd en vormgegeven, inclusief een advies met betrekking tot een professionaliseringsslag richting de toekomst.
- In de rol van teamleider binnen het team Facilitaire Zaken is Young Facility verantwoordelijk geweest voor de verhuisbewegingen vanuit drie locaties naar de nieuwe locatie in Zwolle (455 werkplekken), de inrichting van de nieuwe locatie en het opleveren van de huidige locaties aan de eigenaar. 

Resultaat
- Succesvolle verhuizing van 455 werkplekken;
- Implementatie van Het Nieuwe Werken en faciliteren van Het Nieuwe Werken;
- Geïntegreerd facilitair team van drie locaties naar één nieuwbouwlocatie;
- Facilitair plan voor de toekomstige organisatie;
- Aanbesteding en contracteren verhuisbedrijf;
- Oplevering oudbouwlocaties. 

Toegevoegde waarde Young Facility
Young Facility heeft ruime ervaring met (her)huisvestingsprojecten. Naast dat Young Facility een teamleider facilitair op locatie heeft, wordt deze ondersteund door een team met brede facilitaire kennis. De waarde die door de teamleider facilitair wordt toegevoegd is gedegen kennis en oog voor de wensen en cultuur van de opdrachtgever en deze succesvol vertalen naar een nieuwe werkomgeving.

Voor meer inhoudelijk informatie over deze dienstverlening, kunt u terecht bij Facility Management en Gebouwbeheer en huisvesting.