Direct contact opnemen

DIENSTEN

Hospitality Management


Als onderwijsinstelling is het uitstralen van de onderwijsvisie van belang en dat begint direct bij binnenkomst. School Facility biedt hospitality Management die aansluit bij uw visie doordat wij observeren en de dialoog aangaan, want geen onderwijsinstelling is hetzelfde.

Receptie- en ontvangstdiensten
School Facility maakt het mogelijk receptionistes, voor lange of korte termijn, te detacheren. Bijvoorbeeld bij ziekte of uitval. Daarnaast kunt u uw gehele receptie aan ons uitbesteden. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor de constante bezetting van de receptie, uiteraard met vaste gezichten. Wij nemen uw zorgen rondom roostering en aansturing uit handen. 

Kijk voor de mogelijkheden bij Receptie- en ontvangstdiensten.

Conciërgediensten
Conciërges moeten veelzijdig zijn. Zij zijn immers niet alleen verantwoordelijk voor de praktische zaken als klein onderhoud en toezicht in het gebouw. De conciërge is het gezicht van de school. School Facility begrijpt dit en stelt hoge eisen aan haar conciërges. Onze conciërges worden intern opgeleid en ontwikkelen zodoende hun sociale en technische vaardigheden optimaal. Op deze manier bent u verzekert van een representatieve conciërge die uw onderwijsinstellingen van kwalitatief hoogstaande ondersteuning voorziet. 

Kijk voor de mogelijkheden bij Conciërgediensten.

Detacheren
Bent u op zoek naar projectmatige inzet van een huisvesting professional? Dan helpt School Facility u hierbij. We detacheren huisvesting en facilitair personeel op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Kijk voor de mogelijkheden bij TOP krachten.

Facility portal

School Facility heeft op basis van nauw overleg met schoolbestuurders een facilitair management informatie systeem ontwikkeld waarbij het creëren van inzicht en overzicht kernwoorden zijn. Het portal zorgt voor werkorders voor conciërges, schoonmaak, catering en andere ondersteunende diensten, signaleert afwijkingen in de gemaakte (contract)afspraken zodat tijdig kan worden bijgestuurd. Het facilitair portal biedt bondige en krachtige rapportagemogelijkheden die als input kunnen dienen voor leverancier- en/of werkoverleg. Tot slot biedt het FMIS goede management informatie over de materiële begroting voor het MT.

Hospitality Management voor Onderwijsinstellingen


Als Facilitaire Dienstverlening Detacheren wij Conciërges, Receptionistes, Handyman en verzorgen de Outsourcing en Uitbesteding van Huismeesterdiensten, Frontofficediensten, Receptiediensten en Ontvangstdiensten onder de kernwoorden Gastvrij, Servicegericht en Hostmanship. Naast Operationeel Facilitair Personeel kunt u ook bij School Facility terecht voor Facilitaire Projectmedewerkers, Ondersteuning Bedrijfsvoering, Administratief/Financiële medewerker, HR medewerkers, TOP krachten, Onderwijs Ondersteunend Personeel.

School facility biedt als een van de diensten Facilitair Management aan voor scholen in het VO, PO, MBO en KDV. Het Facilitair Management wordt uitgevoerd door professionals met ruime ervaring in Facilitair Beheer in het Onderwijs. Facilitair beheer (ook wel facilitaire zaken genoemd) is in de huidige tijd voor scholen van groot belang voor het bieden van kwalitatief en flexibel onderwijs.

Facilitair systeem
School Facility heeft een facilitair systeem ontwikkelt i.s.m. de grootste leverancier van Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS). Dit facilitair systeem, genaamd facilitair portal biedt zowel basis- als middelbare scholen en kinderdagverblijven de kans de facilitaire informatie digitaal op te slaan in de ‘cloud’. Daarnaast kunnen via het portal eenvoudig meldingen, aanvragen en reserveringen worden gedaan. 

Bedrijfsvoering KOV, PO, MBO, VO en Universiteiten
School Facility biedt Facilitaire Ondersteuning aan de bedrijfsvoering van Kinderopvang, Basisschool, Middelbare School, Hogescholen en Universiteiten. U kunt denken aan Tijdelijke Interim Opdrachten, Vaste Detachering van Facilitair Manager, Facilitair Advies of begeleiding van Verbouwing, Nieuwbouw of Meerjarenonderhoud (MJOP). Daarnaast detacheren en Outsourcen wij TOP krachten (Tijdelijk Onderwijs Ondersteunend Personeel).


Facilitair dienstverlener in de Randstad 
School Facility is als Facilitair Dienstverlener in de Randstad gespecialiseerd in het verzorgen van Facilitaire Diensten en Facilitair Beheer op Scholen, zowel Basisscholen, Middelbare Scholen als Kinderdagverblijven en Universiteiten kunnen bij School Facility terecht voor al hun Facilitaire Vraagstukken. Dagelijks staan we met een team van Facility Professionals klaar.


Facilitair Management

School Facility is gespecialiseerd in Facilitair Management en Facilitaire Ondersteuning binnen het Onderwijs, het Primair Onderwijs (PO), Voorgezet Onderwijs (VO) en Hoger Onderwijs (HO) als Universiteiten. Met ons Facilitair Management en Facilitaire Ondersteuning bieden wij ondersteuning aan verschillende onderwijsinstellingen in het Facilitair Management. Wij gaan Samenwerking aan op basis van Integraal Facility Management, regiepartnership en Flex Facility Service Management met Interim Management.

Facility Management binnen het Onderwijs. Ondersteuning van Conciërges, Facilitair Managers, Manager Bedrijfsvoering, Manager Bestuursbureau en Directie. Focus op Onderwijs. School Facility ondersteunt Onderwijsinstellingen, Scholen en Stichtingen bij het inrichten van facilitaire processen, Aanbestedingen, Inkoop- en Contractbeheer, Flexibele Schil, Onderwijs Ondersteunend Personeel, Tentamensurveillanten, Studiebegeleiders.    

Outsourcing, Detacheren, Uitbesteden 
Wij Detacheren/Outsourcen conciërge, Handyman, Receptioniste en beheer van de Conciërgediensten, Receptiediensten, Front Office Diensten, Ontvangstdiensten, Reprodiensten, Schoonmaak en meer. Uiteraard bieden wij Facilitair Management ter Ondersteuning van de Bedrijfsvoering binnen het bedrijfsbureau met Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) en Onderwijsondersteuning met TOP krachten. Flexibele Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP).   

(Europese) Aanbesteding binnen het Onderwijs
School Facility is specialist in het coördineren van Aanbestedingen binnen het Onderwijs. School Facility is geen Inkoopclub maar Focust zich op de Onderwijspraktijk. Een Facilitair Visie die aansluit de Onderwijsvisie, om Onderwijs zo goed mogelijk in te vullen. Facilitair Coördinatie en ondersteuning voor Conciërges, Facilitair Managers, Managers Bedrijfsvoering, Manager Bedrijfsbureau en School Directie. 

Randstad Gemeente Amsterdam, Alphen aan den Rijn

School Facility is met haar Facilitair Onderwijs Ondersteuning en Management actief in heel Nederland. Voornamelijk in Gemeenten in de Randstad, zoals, Rotterdam, Delft, Leiden, Utrecht, Amsterdam, Alphen aan de Rijn en meer.


Facilitair Management

School Facility is gespecialiseerd in Facilitair Management en Facilitaire Ondersteuning binnen het Onderwijs, het Primair Onderwijs (PO), Voorgezet Onderwijs (VO) en Hoger Onderwijs (HO) als Universiteiten. Met ons Facilitair Management en Facilitaire Ondersteuning bieden wij ondersteuning aan verschillende onderwijsinstellingen in het Facilitair Management. Wij gaan Samenwerking aan op basis van Integraal Facility Management, regiepartnership en Flex Facility Service Management met Interim Management.

Facility Management binnen het Onderwijs. Ondersteuning van Conciërges, Facilitair Managers, Manager Bedrijfsvoering, Manager Bestuursbureau en Directie. Focus op Onderwijs. School Facility ondersteunt Onderwijsinstellingen, Scholen en Stichtingen bij het inrichten van facilitaire processen, Aanbestedingen, Inkoop- en Contractbeheer, Flexibele Schil, Onderwijs Ondersteunend Personeel, Tentamensurveillanten, Studiebegeleiders.    

Outsourcing, Detacheren, Uitbesteden 
Wij Detacheren/Outsourcen conciërge, Handyman, Receptioniste en beheer van de Conciërgediensten, Receptiediensten, Front Office Diensten, Ontvangstdiensten, Reprodiensten, Schoonmaak en meer. Uiteraard bieden wij Facilitair Management ter Ondersteuning van de Bedrijfsvoering binnen het bedrijfsbureau met Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) en Onderwijsondersteuning met TOP krachten. Flexibele Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP).   

(Europese) Aanbesteding binnen het Onderwijs
School Facility is specialist in het coördineren van Aanbestedingen binnen het Onderwijs. School Facility is geen Inkoopclub maar Focust zich op de Onderwijspraktijk. Een Facilitair Visie die aansluit de Onderwijsvisie, om Onderwijs zo goed mogelijk in te vullen. Facilitair Coördinatie en ondersteuning voor Conciërges, Facilitair Managers, Managers Bedrijfsvoering, Manager Bedrijfsbureau en School Directie. 

Randstad Gemeente Amsterdam, Alphen aan den Rijn

School Facility is met haar Facilitair Onderwijs Ondersteuning en Management actief in heel Nederland. Voornamelijk in Gemeenten in de Randstad, zoals, Rotterdam, Delft, Leiden, Utrecht, Amsterdam, Alphen aan de Rijn en meer.

Voor meer informatie over het Hospitality Management van School Facility kijkt u op www.schoolfacility.nl,