Diensten


Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen zijn goede facilitaire processen en een professionele bedrijfsvoering onmisbaar. School Facility ondersteunt scholen in het professionaliseren van hun bedrijfsvoering en het facilitair, huisvesting en hospitality management en onderwijsondersteuning. 

Facilitair Management
Ondersteunen, coördineren en adviseren onze professionals op het gebied van facility, inkoop, ICT, wet- en regelgeving, financiën, ARBO, HRM, aanbestedingen, MJOP en FMIS implementatie.

Huisvesting Management
De professionals van School Facility zijn gedreven in het duurzaam inrichten voor onderwijsinstellingen waarbij zowel met de binnen- als buitenkant van het gebouw in acht wordt genomen. Gebouwbeheer, huisvestingsvraagstukken, exploitatie, nieuwbouw, renovatie en (intern) verhuismanagement.


Hospitality Management
Met ons hospitality management ondersteunen wij het de bedrijfsvoering door het op korte termijn inspringen op de behoefte door middel van  detachering. Het uitbesteden van receptiediensten, conciërge diensten, (tijdelijke) inhuur van kwalitatief personeel en de ondersteuning van ons Facilitair Portal.

Onderwijsondersteuning 
Tentamensurveillanten, studiebegeleiders, inhuur van TOP krachten (Tijdelijk onderwijs Ondersteunend Personeel).

School Facility biedt opdrachtgevers de mogelijkheid de intensiteit van de samenwerking te bepalen; Flex Management, Experts lidmaatschap, Partnership of Integraal Facilitair Management.