Benchmark

Vanuit de dagelijks praktijk horen wij veelal dat er behoefte is om te vergelijken met de collega-scholen. Daarom is School Facility initiatiefnemer van de eerste Nationale Benchmark Facilitair voor PO & VO. Vorige jaren hebben 300+ scholen hun data beschikbaar gesteld om tot de Benchmark te komen!

Scholen en/of stichtingen in het PO en het VO kunnen geheel kosteloos deelnemen aan de Benchmark en vervolgens profiteren van de beschikbare  kengetallen. Daarnaast staat onderlinge kennisuitwisseling voor het vertalen van de resultaten in concrete acties tijdens additionele bijeenkomsten centraal.

Maak onderstaand een account aan voor het invullen van uw gegevens voor de benchmark. Dit kan zowel voor PO als voor VO en meerdere locaties worden opgesteld. Na het compleet invullen consolideert School Facility uw gegevens en de gegevens van de andere ontvangen PO en VO collega scholen tot de Benchmark voor 2016. Mocht u geen kosten maken bij een van de gevraagde kostenposten, vul dan 0,0 in. 

-      U ontvangt gratis de Benchmark Facilitair en uw “score” ten opzichte van de kengetallen.
-      Het invullen van de gegevens kost u slechts een kleine 30 minuten.

Ondersteuning nodig of een vraag? Neem dan contact op met onze School Facility collega Myrthe van Wijk op 06 38 78 00 52 of via m.vanwijk@younggroup.nl

Log in


Een account aanmakenNationale Benchmark Facilitaire kosten in het VO en PO


Benchmark Facilitair.
De benchmark facilitaire kosten in het Primar en Voortgezet Onderwijs is speciaal ontwikkelt om voor de bestuurder of facilitair manager van de school in het primair of het voorgezet onderwijs die cijfers boven water te krijgen waar behoefte aan is.  De benchmark richt zich op een groot aan onderwerpen. de benchmark behandeld de volgende facility thema's; schoonmaak, veiligheid, afval, huisvesting, energie, catering, kantoorartikelen, repro en OOP formatie en samenstelling.

Kengetallen facilitair. De uitkomsten van deelnemers samen vormen de kengetallen voor de sector. Door een steeds grote aantal deelnemers wordt de benchmark een representatieve weergave van de sector VO en PO. Inmiddels is er een kengetallen database voor facility, huisvesting en facilitair bestaande uit kerngetallen schoonmaak, catering, beveiliging, energie, onderhoud, OOP, OP, meubilair, verbouwingen, MJOP, kantoorartikelen en vele andere. 

PO& VO onderwijs. Directie, faciltiair manager, schoolbestuur, controller allen partijen die behoefte hebben aan een referentiekader voor het afzetten van de eigen prestaties. School Facility is de eerste en enige partij in Nederland die een VPO en O benchmark onderzoek heeft opgezet voor de faciltiair en huisvestingen kosten. Via de benchmark norm NEN 2748 worden de kosten van diensten, personeel, afschrijving en vermogen op diverse kostensoorten vergeleken. 

Benchmark Facilitair. De benchmark facilitaire kosten in het Primar en Voortgezet Onderwijs is speciaal ontwikkelt om voor de bestuurder of facilitair manager van de school in het primair of het voorgezet onderwijs die cijfers boven water te krijgen waar behoefte aan is.  De benchmark richt zich op een groot aan onderwerpen. de benchmark behandeld de volgende facility thema's; schoonmaak, veiligheid, afval, huisvesting, energie, catering, kantoorartikelen, repro en OOP formatie en samenstelling.

Kengetallen facilitair. De uitkomsten van deelnemers samen vormen de kengetallen voor de sector. Door een steeds grote aantal deelnemers wordt de benchmark een representatieve weergave van de sector VO. Inmiddels is er een kengetallen database voor facility, huisvesting en facilitair bestaande uit kerngetallen schoonmaak, catering, beveiliging, energie, onderhoud, OOP, OP, meubilair, verbouwingen, MJOP, kantoorartikelen en vele andere. 

PO& VO onderwijs. Directie, faciltiair manager, schoolbestuur, controller allen partijen die behoefte hebben aan een referentiekader voor het afzetten van de eigen prestaties. School Facility is de eerste en enige partij in Nederland die een VPO en O benchmark onderzoek heeft opgezet voor de faciltiair en huisvestingen kosten. Via de benchmark norm NEN 2748 worden de kosten van diensten, personeel, afschrijving en vermogen op diverse kostensoorten vergeleken. 

Benchmark Facilitair. De benchmark facilitaire kosten in het Primar en Voortgezet Onderwijs is speciaal ontwikkelt om voor de bestuurder of facilitair manager van de school in het primair of het voorgezet onderwijs die cijfers boven water te krijgen waar behoefte aan is.  De benchmark richt zich op een groot aan onderwerpen. de benchmark behandeld de volgende facility thema's; schoonmaak, veiligheid, afval, huisvesting, energie, catering, kantoorartikelen, repro en OOP formatie en samenstelling.

Kengetallen facilitair. De uitkomsten van deelnemers samen vormen de kengetallen voor de sector. Door een steeds grote aantal deelnemers wordt de benchmark een representatieve weergave van de sector VO. Inmiddels is er een kengetallen database voor facility, huisvesting en facilitair bestaande uit kerngetallen schoonmaak, catering, beveiliging, energie, onderhoud, OOP, OP, meubilair, verbouwingen, MJOP, kantoorartikelen en vele andere. 

PO& VO onderwijs. Directie, faciltiair manager, schoolbestuur, controller allen partijen die behoefte hebben aan een referentiekader voor het afzetten van de eigen prestaties. School Facility is de eerste en enige partij in Nederland die een VPO en O benchmark onderzoek heeft opgezet voor de faciltiair en huisvestingen kosten. Via de benchmark norm NEN 2748 worden de kosten van diensten, personeel, afschrijving en vermogen op diverse kostensoorten vergeleken. 


Facilitair Management

School Facility is gespecialiseerd in Facilitair Management en Facilitaire Ondersteuning binnen het Onderwijs, het Primair Onderwijs (PO), Voorgezet Onderwijs (VO) en Hoger Onderwijs (HO) als Universiteiten. Met ons Facilitair Management en Facilitaire Ondersteuning bieden wij ondersteuning aan verschillende onderwijsinstellingen in het Facilitair Management. Wij gaan Samenwerking aan op basis van Integraal Facility Management, regiepartnership en Flex Facility Service Management met Interim Management.

Facility Management binnen het Onderwijs.
 
Ondersteuning van Conciërges, Facilitair Managers, Manager Bedrijfsvoering, Manager Bestuursbureau en Directie. Focus op Onderwijs. School Facility ondersteunt Onderwijsinstellingen, Scholen en Stichtingen bij het inrichten van facilitaire processen, Aanbestedingen, Inkoop- en Contractbeheer, Flexibele Schil, Onderwijs Ondersteunend Personeel, Tentamensurveillanten, Studiebegeleiders.    

Outsourcing, Detacheren, Uitbesteden 
Wij Detacheren/Outsourcen conciërge, Handyman, Receptioniste en beheer van de Conciërgediensten, Receptiediensten, Front Office Diensten, Ontvangstdiensten, Reprodiensten, Schoonmaak en meer. Uiteraard bieden wij Facilitair Management ter Ondersteuning van de Bedrijfsvoering binnen het bedrijfsbureau met Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) en Onderwijsondersteuning met TOP krachten. Flexibele Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP).   

(Europese) Aanbesteding binnen het Onderwijs
School Facility is specialist in het coördineren van Aanbestedingen binnen het Onderwijs. School Facility is geen Inkoopclub maar Focust zich op de Onderwijspraktijk. Een Facilitair Visie die aansluit de Onderwijsvisie, om Onderwijs zo goed mogelijk in te vullen. Facilitair Coördinatie en ondersteuning voor Conciërges, Facilitair Managers, Managers Bedrijfsvoering, Manager Bedrijfsbureau en School Directie. 

Randstad Gemeente Amsterdam, Alphen aan den Rijn

School Facility is met haar Facilitair Onderwijs Ondersteuning en Management actief in heel Nederland. Voornamelijk in Gemeenten in de Randstad, zoals, Rotterdam, Delft, Leiden, Utrecht, Amsterdam, Alphen aan de Rijn en meer.

Met ons enthousiaste Team van Facilitaire Professionals Ondersteunen wij vanuit ons kantoor in de Gemeente Amsterdam en de Gemeente Alphen aan den Rijn, Scholen in Facilitair Management en Facilitaire Dienstverlening. Wij zijn actief in heel Nederland, voornamelijk in Gemeenten in de Randstad, Delft, Leiden, Amsterdam, Alphen aan den Rijn.

School Facility is de meest specialistische tak van Young Group. School Facility bestaat uit Facilitaire Professionals en is een Integraal Facilitair Dienstverlener. School Facility ontlast bedrijfsvoering door operationele Facilitaire zaken uit handen te nemen. Naast Facilitair Operationele taken, vervult School Facility Facilitair Management functies ter coördinatie en organisatie van de facilitaire tak en het OOP binnen scholen. School Facility biedt Onderwijs Ondersteunend Personeel als Conciërges, Huismeesters, Receptioniste, Ondersteuning Bedrijfsvoering, Studiebegeleiders, Tentamensurveillanten. 

TOP krachten
School Facility staat bekent om haar TOP krachten (Tijdelijk Onderwijs Ondersteunend Personeel)Bedrijfsvoering middelbare school

 

Facilitaire Ondersteuning Bedrijfsvoering Scholen
School Facility is gespecialiseerd in het verzorgen van facilitaire diensten en facilitair management op scholen, zowel basis- en middelbare scholen als kinderdagverblijven kunnen bij School Facility terecht voor al hun facilitair vraagstukken. Dagelijks staan we met een team van facility professionals klaar. School Facility biedt een breed assortiment diensten aan voor de ondersteuning van de bedrijfsvoering van scholen. Het assortiment diensten bestaat uit Facilitair, Huisvesting, Hospitality, bouwkundig, financieel en organisatiekundig. De diensten zijn speciaal ontwikkeld voor de bedrijfsvoering van PO, VO en HO scholen en Universiteiten.