Gezond en duurzaam Schoolgebouw

Foto's en video's

School Facility voor een gezond en duurzaam schoolgebouw

Het primaire doel van scholen is een goede onderwijsvisie samen laten komen met vakkundige medewerkers om leerlingen te voorzien van kwalitatief goed onderwijs. Een gezond schoolgebouw speelt bij het behalen van dit primaire doel een essentiƫle rol.

Als schoolleiding bent u voortdurend in beweging om het onderwijs te verbeteren. Een organisatie met specialistisch kennis betreffende huisvesting en duurzaamheid kan u hierin ondersteunen. School Facility is specialist binnen het onderwijs en voorziet scholen binnen het PO, VO en HO van advies en ondersteuning omtrent huisvesting, facilitair en hospitality

Fris, Veilig, Fijn en gezond
School Facility hanteert vier pijlers; Fris, veilig, fijn en gezond. In het kader van duurzaamheid en onderhoud omvat onze expertise onderwerpen zoals: comfort, energiezuinigheid, binnenklimaat, MJOP, verhuizingen en renovatie, inkoopbeleid, OOP en exploitatiebegrotingen. Bij het bewerkstelligen van een gezond gebouw is het van belang dat duurzaamheid en een (meerjaren) onderhoudsplanning samenkomen. Dit zijn twee punten die vaak nog als twee losstaande factoren worden aangevlogen. Inzicht in de benodigde onderhoudsactiviteiten voor het schoolgebouw op de lange termijn, met oog voor conditie en prestatie, en het benodigde budget zijn de bouwstenen voor een duurzaam schoolgebouw. School Facility heeft als praktische tool een online portal ontwikkeld waarin u als schoolleiding zelfstandig het (meerjaren) onderhoudsplan kan beheren op het vlak van financiën, duurzaamheid en uitvoering. Daarbij kunt u aangeven óf en in hoeverre ondersteuning van de experts van School Facility gewenst is.

Bij onderhoudskosten en investeringen in uw schoolgebouw is het van belang dat deze rendabel zijn. Naast dat slimme investeringen (op de lange termijn) terug te zien zijn in de kosten, mag de bijdrage die een gezond schoolgebouw direct levert aan het onderwijs niet worden onderschat. Het is een feit dat een gezond schoolgebouw leidt tot betere leerprestaties én een lager ziekteverzuim.   

School Facility
School Facility onderscheidt zich door haar specialistisch kennis binnen het onderwijs, waarbij u profiteert van de kennis van diverse facilitair en huisvesting adviseurs met ieder hun eigen expertise gebied. School Facility streeft naar het vormen van een brug tussen idee en uitvoering door het bieden van ondersteuning in de realisatie van een duurzame leeromgeving met een gedegen facilitair beleid. 

School Facility ondersteunt u in al uw facilitaire en huisvesting vraagstukken met één doel: samen bouwen aan de toekomst door het creëren van een betere leeromgeving.

School Facility is de specialistische onderwijstak van Young Group. Young Group opereert door heel Nederland als integraal facilitair dienstverlener en biedt operationele dienstverlening aan. Onze organisatie is zowel actief binnen vastgoed, onderwijsinstellingen als binnen het bedrijfsleven. Wij begrijpen dat het onze taak is om uw organisatie te ontzorgen, zodat uw organisatie zich kan focussen op haar kernactiviteiten. Actief in facilitaire uitvoering, coördinatie en management door met onze opdrachtgevers, naast de dagelijkse praktijk, mee te denken over de toekomst van hun organisatie.  

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze diensten: facility management en huisvesting management of kunt u bellen met één van onze facilitair adviseurs via 0172-745085.