op kosten sturen bij nieuwbouw

Foto's en video's

Nieuwbouw: hét moment om op kosten te sturen

Nieuwbouw: hét moment om op kosten te sturen Voor het derde jaar op rij hebben scholen uit het VO kosteloos deelgenomen aan de benchmark. Waarom? De benchmark biedt inzicht in de facilitaire baten en lasten en hoe deze zich verhouden tot andere VO scholen.

Nieuwbouw
Nieuwbouw is hét moment om op kosten te sturen met betrekking tot facilitaire zaken en onderwijshuisvesting. Een solide aanpak leidt tot het minimaliseren van de kosten waardoor meer ruimte wordt gecreëerd voor investeringen in het onderwijs. 

De doordecentralisatie moet leiden tot betere keuzes betreffende investeringen in onderwijshuisvesting. Hierbij is voor schoolbestuurders de taak weggelegd om de huisvesting af te stemmen op de onderwijsbehoefte.