NIEUWS

Foto's en video's

Benchmark Facilitaire Kosten

Nieuwbouw: hét moment om op kosten te sturen Voor het derde jaar op rij hebben scholen uit het VO kosteloos deelgenomen aan de benchmark. Waarom? De benchmark biedt inzicht in de facilitaire baten en lasten en hoe deze zich verhouden tot andere VO scholen.

De benchmark
School Facility levert met de benchmark inzicht in de cijfers rondom facilitair en huisvesting. Deze cijfers verhouden zich zowel tot de kosten per vierkante meter als kosten per leerling. Dit initiatief is opgezet omdat is gebleken, tijdens gesprekken met diverse onderwijsinstellingen in het VO, dat er in toenemende mate behoefte is aan het inzichtelijk krijgen van de prestatie van de schoolorganisatie ten opzichte van andere scholen. Hoofdzakelijk op het gebied van facilitaire kosten, formatieplaatsen en groot onderhoud.

De uitkomsten van de benchmark zijn interessant aanduidend voor het rechtvaardigen dan wel bijstellen van het huidige facilitaire beleid op het gebied van onder andere contracten, inkoop, schoonmaak, onderhoud en energie. Met de facilitaire benchmark wil School Facility VO scholen in staat stellen, in plaats van het hanteren van een interne blik, naar buiten te kijken betreffende het facilitaire beleid. Onze jaarlijkse benchmark voorziet onderwijsinstellingen van handvatten door het monitoren van trends en door de mogelijkheid te bieden van het vergelijken en bespreken van stuurinformatie. Met als doel de professionele facilitaire organisatie naadloos aan te laten sluiten op het primaire onderwijs proces.

Naast dat de consultants van School Facility persoonlijk bij de deelnemende scholen de rapportage komen bespreken, organiseren wij ieder jaar een ronde tafel bijeenkomst. Dit biedt scholen onderling de mogelijkheid om vragen en kennis te delen, want achter de cijfers zit een verhaal en die is van belang. 

Nieuwbouw
Nieuwbouw is hét moment om op kosten te sturen met betrekking tot facilitaire zaken en onderwijshuisvesting. Een solide aanpak leidt tot het minimaliseren van de kosten waardoor meer ruimte wordt gecreëerd voor investeringen in het onderwijs.

De doordecentralisatie moet leiden tot betere keuzes betreffende investeringen in onderwijshuisvesting. Hierbij is voor schoolbestuurders de taak weggelegd om de huisvesting af te stemmen op de onderwijsbehoefte. Binnen onderwijsinstellingen is niet in elk geval de juiste expertise aanwezig. School Facility heeft als doel een brug te vormen tussen idee en uitvoering door het bieden van ondersteuning in de realisatie van een goede huisvesting met een gedegen facilitair beleid.

De benchmark van School Facility biedt beduidende meerwaarde met betrekking tot haar expertise rondom investeringen voor nieuwbouwplannen en begroting voor onderwijsinstellingen en de inrichting van de facilitaire diensten en -processen.

School Facility B.V.

School Facility is uniek doordat zij zich met haar integraal facilitaire dienstenpakket enkel richt op de onderwijssector. Met onze jarenlange ervaring en kennis zijn wij specialisten binnen de sector. School Facility is een specialistische tak van Young Group. School Facility is gericht op het optimaliseren en ondersteunen van de bedrijfsvoering op scholengemeenschappen, kinderopvang en Universiteiten. Wij leveren facilitair, huisvesting en hospitality advies en ondersteuning. School Facility neemt diensten en management uit handen zodat onderwijsinstellingen zich kunnen focussen op de kernactiviteit; het onderwijs.

Naast de jaarlijkse benchmark, adviseren en ondersteunen onze consultants onderwijsinstellingen op het gebied van facility, inkoop, huisvesting, ICT, wet- en regelgeving, financiën, ARBO en HRM en voorzien wij in een flexibele schil van (onderwijs) ondersteunend personeel. Voor meer informatie over onze diensten kunt u terecht op www.schoolfacility.nl.

Deelname en contact
Deelname aan de benchmark is kosteloos voor scholen in het VO en vraagt circa 30 minuten van uw tijd. Aanmelden doet u via info@schoolfacility.nl of bel met een van onze consultants op 0172 745085.

Benchmark Facilitaire Kosten