Concierge 2.0

Foto's en video's

5 manieren waarop de concierge 2.0 bijdraagt aan het imago van uw school

Facilitaire dienstverlening ontwikkelt zich steeds dichter op het primaire proces van het onderwijs. Naast dat facilitair management het visitekaartje is van de school, draagt het concreet bij aan het imago. De rol van conciƫrge is daarin cruciaal..


Facilitaire dienstverlening ontwikkelt zich steeds dichter op het primaire proces van het onderwijs. Naast dat facilitair management het visitekaartje is van de school, draagt het concreet bij aan het imago. De rol van conciërge is daarin cruciaal. Het werk van de conciërge binnen het onderwijs is de laatste jaren flink aan verandering onderhevig. Zo stelt Ronald Beckers, hoofddocent bij de opleiding Facility Management aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, het volgende:Daar waar de conciërges eerder werden omgeschreven als timmermannen en handyman die te hulp schoten in geval van ongevallen, wordt binnen het onderwijs hedendaags de nadruk gelegd op de conciërge 2.0.’

Aan deze verandering ligt de visie ten grondslag dat de conciërge een belangrijke functie vervult ten opzichte van de verschillende lagen binnen het onderwijs en een belangrijke factor is in het gewenste imago van de school. Dit artikel gaat in op manieren waarop een conciërge 2.0 bijdraagt aan het imago van de school. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende niveaus binnen de onderwijsinstelling;