Ashram College Nieuwkoop

Ashram College Nieuwkoop

Het begeleiden van de inkooptrajecten van inventaris voor de nieuwbouw en het begeleiden van de voorbereidingen van de verhuizing en coördinatie op de inhuizing.

De opdracht

School Facility heeft het verhuis- en inhuistraject naar de nieuwbouw begeleid en gecoördineerd. School Facility fungeerde als brug tussen bouwmanagement en de gebruikers, zoals medewerkers en docenten,en heeft de wensen van het onderwijs vertaald in een inrichting en ingebruikname van het pand. Hierbij hebben wij altijd nauw contact met de bouwprojectgroep gehad, zodat voor de gewenste inrichting de juiste aansluitingen werd gerealiseerd.

Het verhuisproject omvatte de levering van meubilair, praktijkinrichting, lockers, ICT en los inventaris, de opzet van de facilitaire dienstverlening, de verhuizing van bestaand meubilair en tot slot het op circulaire wijze leeg opleveren van het oude pand. We hebben inventarisaties gelopen van bestaand meubilair om zo de school te helpen beslissen welk meubilair meeverhuisd kon worden en welk niet meer. Vervolgens hebben we inkooptrajecten verzorgd voor het nieuw aan te schaffen inventaris. Het ging dan om school- en kantoormeubilair maar ook diverse praktijk inrichting, zoals laboratoriums, kapperssalon, ziekenhuisinrichting, een multimedia-plein, enzovoorts.

De verhuizing van de organisatie had een grote impact op de organisatie. Veranderingen in fysieke werkplekken voor docenten, nieuwe vorm van praktijkonderwijs en de introductie van leerpleinen. Ook was er een piek voor de werkzaamheden van de OOP-diensten ICT, facilitair en huisvesting. Door de begeleiding van School Facility is de ingebruikname voorspoedig voorlopen.

Werkzaamheden

De scope van dit project betrof de gebruikersvertegenwoordiging en het verhuizen en inrichten van los meubilair, vast meubilair, losse inventaris, ICT en audiovisuele middelen voor de nieuwbouwlocatie van het Ashram College Nieuwkoop. Een aantal taken binnen de projectscope waren:

  • Functioneel gereed opleveren van de nieuwbouw;
  • Opzetten en voorzitten organisatiestructuur gebruikersvertegenwoordiging;
  • Opstellen, bewaken en sturen op integrale project en inhuisplanning;
  • Inventarisaties van bestaand meubilair ter voorbereiding van de verhuizing en ontmanteling;
  • Coördinatie van onder andere opschoonrondes, inrichten, verhuizing en ontmanteling;
  • Inregelen van facilitaire zaken zoals sleutelbeheer, huishoudelijk regelement, BHV-plan en schoonmaakprogramma.
  • Aanbesteding en procesbegeleiding bij inkooptrajecten van onder andere, BINASK- en keukeninrichting, lockers, meubilair en sanitaire middelen
  • Coördinatie op de inhuizing
  • Bewaken van het budget

Toegevoegde waarde

School Facility levert onder andere een bijdrage omtrent duurzaamheid. Zo krijgt onder andere het meubilair dat achterblijft een nieuwe bestemming in bijvoorbeeld Afrika. Ook levert School Facility toegevoegde waarde in de vorm van gebruikersvertegenwoordiging. School Facility zorgt ervoor dat alle gebruikers worden meegenomen in het verhuis- en inrichtingsproject. 

"School Facility bouwt mee aan de toekomst van jouw school, neemt je werk uit handen en ontzorgt."

Geschreven door John Bakker, Directeur Ashram College Nieuwkoop

Resultaat

In maart 2020 is het Ashram College Nieuwkoop verhuisd naar de overkant van de straat naar het nieuwbouw pand binnen planning, budget en kwaliteit en volledig naar verwachting van de gebruikers. Met een inrichting in hun spiksplinternieuwe gebouw waar docenten en leerlingen trots op kunnen zijn.

Terug naar vorige pagina